Lidl Slovenská republika, v.o.s. vybuduje v Bratislave novú dvojpodlažnú predajňu, celkové náklady dosiahnu 2,4 mil. eur * Slovenský investičný fond Sandberg Capital kúpil spoločnosť Benestra, hodnota transakcie zatiaľ nebola zverejnená * Zisk finančnej skupiny AXA v roku 2015 stúpol na 15 mil. eur, v roku 2014 dosiahol 9 mil. eur * Ministerka pôdohospodárstva s okamžitou platnosťou odvoláva generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Štefana Mihinu * Spoločnosť Benestra v roku 2015 pri tržbách 46,4 mil. eur vykázala zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi 16,3 mil. eur * T-Systems v rokoch 2013 až 2015 narástol v pridanej hodnote o 26,3 mil. eur, stal sa tak najrýchlejšie rastúcou IT firmou na Slovensku * Mesto Handlová v roku 2015 hospodárilo s prebytkom viac ako 150 000 eur

NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU

Výnimočné organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality prevzali v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave ocenenia. Národnú cenu SR za kvalitu v kategórii určenej pre malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby si odniesla Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v kategórii určenej pre organizácie verejného sektora. [Čítať viac]

VEK INFORMÁCIÍ, SVET MÚDROSTI - SME PARTNERI