Eurovia SK začala V Poprade na sídlisku Juh s výstavbou kruhovej križovatky, mesto za ňu zaplatí takmer 233.000 eur * Košický KOSIT plánuje do roku 2021 preinvestovať celkovo 51,4 mil. eur, Investície sú určené na obnovu súčasných zariadení, ako aj rozvojové zámery * Hlavný kontrolór mesta Prešov Zistil viacero pochybení vo fungovaní a hospodárení prešovskej mestskej firmy Prešov Real, s. r. o. * Celková zadlženosť troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bola k 31. júlu 44,1 mil. eur, Za posledný rok vzrástla o 6,2 mil. eur * Ministerstvo obrany chce do konca budúceho roka zvýšiť počet vojakov o 578 a zamestnancov ozbrojených síl pri výkone práce vo verejnom záujme o 833 * Kysucká nemocnica Čadca rekonštruuje svoje priestory v hodnote 396.402 eur * Základná škola internátna v Brezolupoch plánuje rekonštrukciu svojich budov, Na dodávateľa prác už vyhlásila verejnú súťaž za 442.662 eur *

NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU

Výnimočné organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality prevzali v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave ocenenia. Národnú cenu SR za kvalitu v kategórii určenej pre malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby si odniesla Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v kategórii určenej pre organizácie verejného sektora. [Čítať viac]

VEK INFORMÁCIÍ, SVET MÚDROSTI - SME PARTNERI