PROLOGIS SLOVAK REPUBLIC MANAGEMENT, S.R.O., SENEC PLÁNUJE VYBUDOVAŤ V NITRE LOGISTICKÝ PARK ZA 30 MIL. EUR, VZNIKNÚŤ BY MALO 3810 NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST * NOVÝM GENERÁLNYM RIADITEĽOM A PREDSEDOM PREDSTAVENSTVA ČSOB POISŤOVNE SA OD 1. JÚLA 2016 STANE MARTIN DALLER * ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE STOPOL NÁMIETKY V TENDRI ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, A. S., NA ČISTENIE VOZIDIEL ZA 23,2 MIL. EUR * RIADITEĽOM DIVADLA ANDREJA BAGARA V NITRE BUDE JAROSLAV DÓCZY, SÚČASNÝ ŠÉF MEDIÁLNEHO CENTRA NA UNIVERZITE KONŠTANTÍNA FILOZOFA * SPOLOČNOSŤ BILLA OTVORILA V PREŠOVE DRUHÚ PREVÁDZKU, VYTVORILA 30 NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST * NA POZÍCIU RIADITEĽA AGROKOMPLEXU SA PRIHLÁSILI ŠTYRIA UCHÁDZAČI, MENO NOVÉHO RIADITEĽA ŠTÁTNEHO PODNIKU BUDE DEFINITÍVNE ZNÁME V DRUHEJ POLOVICI JÚLA *

NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU

Výnimočné organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality prevzali v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave ocenenia. Národnú cenu SR za kvalitu v kategórii určenej pre malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby si odniesla Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v kategórii určenej pre organizácie verejného sektora. [Čítať viac]

VEK INFORMÁCIÍ, SVET MÚDROSTI - SME PARTNERI