MESTO ŠTÚROVO CHCE V TOMTO ROKU DOKONČIŤ VÝSTAVBU WELLNESS CENTRA NA KÚPALISKU VADAŠ, CELKOVÁ VÝŠKA INVESTÍCIE JE 2,3 MIL. € * VŠZP PREDÁVA DLŽOBY NA POISTNOM ZA VIAC AKO 100 MIL. €, NA FIRMU KTORÁ ICH ODKÚPI A BUDE POTOM SAMA VYMÁHAŤ, VYPÍSALA KONKURZ * SPOLOČNOSŤ D&J DESIGN, S.R.O., ŽIADA NA ROZŠÍRENIE VÝROBY NÁBYTKU INVESTIČNÚ POMOC 910.000 €, DO KONCA ROKU 2020 VYTVORÍ 40 NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST * SPOLOČNOSŤ ORANGE SLOVENSKO DOSIAHLA K 31. DECEMBRU MINULÉHO ROKA VÝNOSY 551,9 MIL. € * SPOLOČNOSŤ UPC ZAMESTNÁ V BRATISLAVE DO KONCA ROKA 80 NOVÝCH PRACOVNÍKOV * PROPARK GROUP PLÁNUJE NA BRATISLAVSKÝCH KRAMÁROCH VÝSTAVBU PARKOVACIEHO DOMU, CELKOVÉ NÁKLADY NA VÝSTAVBU PREDPOKLADÁ VO VÝŠKE 450.000 €

NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU

Výnimočné organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality prevzali v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave ocenenia. Národnú cenu SR za kvalitu v kategórii určenej pre malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby si odniesla Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v kategórii určenej pre organizácie verejného sektora. [Čítať viac]

VEK INFORMÁCIÍ, SVET MÚDROSTI - SME PARTNERI