PREMIEŇAME PRÍLEŽITOSTI NA ISTOTU

Krok 1

Vyplnenie a odoslanie požiadavky

Krok 2

Vypracovanie a odoslanie ponuky riešenia na e-mail dopytujúceho

Krok 3

Posúdenie a rozhodnutie dopytujúceho, či mu vyhovuje riešenie a cena

Krok 4

Realizácia alebo odmietnutie riešenia
,-€

100,-€

2 000,-€