Čo ponúkame

Toto je v SIMS štandard

DATASETY KOMPLET

V datasetoch získate kompletné štruktúrované dáta, s ktorými SiMS disponuje a to o všetkých alebo o vami vybratých subjektoch.

DATASETY EKONOMIKA

V datasetoch získate štruktúrované a kompletné ekonomické dáta z účtovných závierok všetkých alebo len vybratých právnických osôb, vždy podľa vašich aktuálnych potrieb.

SiMS API

Prostredníctvom API (Application programming interface) získate priame napojenie na databázy SiMS. Po zadaní IČO vám SiMS dodá akékoľvek informácie, ktoré potrebujete k svojej práci.

ŠKOLENIA

Prostredníctvom svojich školiteľov vám zabezpečíme zaškolenie do Platformy SiMS bez toho, aby sme vás museli fyzicky navštíviť. V prípade potreby sme vždy pripravení vycestovať a predviesť vám prácu zo SiMS u vás na mieste.

KLIENTSKA PODPORA

Odpovieme vám na akékoľvek otázky, ktoré súvisia s prostredím Platformy SiMS alebo s technickou podporou, ktorá vám umožní komfortnú prácu a integráciu dát do vašich manažérskych systémov.

PORADENSTVO

Na základe našich 25 ročných skúseností pôsobenia na slovenskom trhu vám dokážeme poradiť ako postupovať pri budovaní dôležitej obchodnej infraštruktúry alebo stratégie domácich obchodných záujmov.

KVALITA DÁT JE NAŠA DLHOROČNÁ KONKURENČNÁ VÝHODA

SIMS svoje výrobné procesy, ktoré zabezpečujú kvalitu dát a poskytovaných služieb, obhájila prvým miestom v kategórii MSP súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2015“.

Orientácia na zákazníka - robiť užitočné veci, ktoré skutočne potrebuje a tak ako to potrebuje; Procesný manažment a systémové riadenie; Spoločenská zodpovednosť; Zapojenie všetkých zamestnancov - každý si je vedomý svojej dôležitosti pri plnení cieľov spoločnosti; Racionálny systém merania pri plánovaní a uskutočňovaní cieľov; Samohodnotenie s reálnym benchmarkingom.

Národná cena za kvalitu - hodnotenie vychádza z medzinárodného modelu výnimočnosti EFQM - Excellence Model. Tento model motivuje subjekty k zvyšovaniu svojej výkonnosti a k udržaniu excelentnosti.

Model výnimočnosti EFQM je nástrojom manažérstva kvality zameraného na cieľ neustáleho zlepšovania činnosti tých, ktorí sa ním riadia.